99. ROCZNICA UTWORZENIA POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

17 czerwca 1922 roku powołana została autonomiczna Policja Województwa Śląskiego. Dzisiaj przypada więc 99. rocznica tego wydarzenia. Dla uczczenia tej okazji przed grobem Policjanta Polskiego złożone zostały kwiaty.

Policja Województwa Śląskiego powstała na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r. w związku z utworzeniem autonomicznego Województwa Śląskiego. Była strukturą niezależną od funkcjonującej w pozostałej części Polski, utworzonej w 1919 roku Policji Państwowej, posiadającą własnego głównego komendanta, podlegającego wojewodzie śląskiemu.

Przypadająca na dzisiaj 99. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego stała się okazją do złożenia kwiatów przed grobem Policjanta Polskiego. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresie Brackiej asystowali w tym policjanci z posterunku honorowego.

Oprawę muzyczną zapewnili muzycy z Orkiestry KWP w Katowicach.