6 kwietnia 2021′ minęło 31 lat od uchwalenia Ustawy o Policji. Spektakl “Służba”.

6 kwietnia 2021′ minęło 31 lat od uchwalenia Ustawy o Policji. Prace nad jej powstaniem nie były łatwe, ale konieczne. Tego samego dnia formalnie przestała istnieć Milicja Obywatelska, a powstała Policja. Przez te wszystkie lata ustawa doczekała się wielu nowelizacji, jednak nadal stanowi podstawowy i najważniejszy akt prawny dla wszystkich polskich policjantów. Z okazji tej rocznicy, bez potrzeby wychodzenia z domu, rezerwowania miejsc i kupowania biletów już teraz możecie Państwo obejrzeć wystawiany przez prawie dwa lata na deskach kilkunastu scen teatralnych i obejrzany przez wiele tysięcy widzów spektakl „Służba”. Jest to saga policyjnej rodziny, która ukazuje trudne wybory i służbę policjanta w niepewnych czasach oraz odpowiedzialność za kraj i współobywateli.

SPEKTAKL „SŁUŻBA” PO RAZ PIERWSZY W FORMACIE FILMOWYM

Przekazujemy Państwu film, który jest rejestracją blisko godzinnego przedstawienia teatralnego pt. „Służba”. Pod koniec stycznia 2018 r. w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej, aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, powstałej przy Biurze Komunikacji Społecznej KGP, zaprezentowali po raz pierwszy spektakl pt. „Służba”. Był on integralną częścią „Koncepcji zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.”. Sam spektakl nawiązuje do idei „Teatru ze Społecznością” (Community Theatre, powstały dzięki Anne Jelliocoe w drugiej połowie XX wieku w Anglii), która bazuje na idei wspólnotowości stanowi narzędzie jednoczenia i mobilizowania ludzi do aktywności zawodowej, społecznej w imię integracji ze społeczeństwem, opartej na wzajemnym zaufaniu, solidaryzmie społecznym, pomocniczości i kreatywności środowiskowej.

Kierując się tą ideą, na zaproszenie komendantów wojewódzkich Policji, komendanta stołecznego i rektorów szkół policyjnych, kilkunastoosobowa ekipa ASP odwiedziła z przedstawieniem wszystkie garnizony i większość szkół Policji prezentując spektakl kilku tysiącom widzów.

50 minut spektaklu „Służba” – tutaj