20. rocznica otwarcia polskiego cmentarza wojennego w Miednoje.

Uroczystości 20. rocznicy otwarcia polskiego cmentarza wojennego w Miednoje w tym roku z powodu panującej pandemii, wyjątkowo odbyły się przed gmachem Komendy Głównej Policji przy Obelisku “Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. Obelisku, który powstał z inicjatywy Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów.

W uroczystościach uczestniczyli: podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, oraz przedstawiciele służb mundurowych, a także delegacje Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.“, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, organów administracji rządowej oraz rodzin poległych funkcjonariuszy.

W uroczystości wziął udział Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Przed obeliskiem “Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” został złożony wieniec od Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów

Warto podkreślić, że przedstawiciele NSZZ Policjantów uczestniczą w obchodach każdej rocznicy otwarcia polskiego cmentarza wojennego w Miednoje i dbają o pamięć o pomordowanych funkcjonariuszach. Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest także fundatorem organów do kościoła w Twerze.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie w intencji polskich Policjantów, ofiar zbrodni katyńskich, której przewodniczył bp. gen. bryg. Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego.

Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel, który rozpoczął się o godz. 20.00 w Komendzie Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska“ z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Po uroczystych przemówieniach i modlitwie za poległych nastąpił Apel Pamięci. Następnie Prezesi Stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r. z Katowic, Kielc, Łodzi i Warszawy, przedstawiciel Rodzin Katyńskich, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z KGP oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w imieniu KGP Zastępcy oraz duchowieństwo i przedstawiciele NSZZ Policjantów pod obeliskiem złożyli wieńce oraz dokonali wpisu do księgi pamięci.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji odegrała melodię “Śpij kolego”. Po uroczystym apelu odczytano wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pt. “Msza żałobna w katedrze nowojorskiej”. Na zakończenie uroczystości solistka zaśpiewała wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Guziki“.

Fot. Marek Osiejewski – Galeria Foto

Rys historyczny:
5 marca 1940 roku, Stalin i jego poplecznicy podpisali rozkaz o zgładzeniu polskich jeńców, uwięzionych w obozie w Ostaszkowie, nie było już dla nich ratunku. W siedzibie NKWD w niesławnym Kalininie (Dzisiejszy Twer) zamordowano w bestialski sposób 6288 głównie policjantów II RP.

Ciała pomordowanych polskich funkcjonariuszy policji, przewożono nocami do oddalonego o około 25 kilometrów od Tweru, Miednoje, gdzie na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD, zakopano je w 25 zbiorowych dołach śmierci. Bestialstwa tego czynu w następnych, już powojennych latach, dopełnił fakt, że na kilku dołach śmierci zbudowano, wypoczynkowe dacze oraz usytuowano latryny.

Cmentarz Wojenny w Miednoje powstawał pośród wielu trudności i przeciwności biurokratycznej machiny urzędników Federacji Rosyjskiej. Zaczątkiem utworzenia tego cmentarza było przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, którym przewodniczył prof. Bronisław Młodziejowski. Prace rozpoczęto w 1991 roku i kontynuowano je kolejno w latach 1994 – 1995.

Dzięki pracom ekshumacyjnym, udało się odkryć wszystkie dwadzieścia pięć dołów śmierci, a także znaleziono miejsca gdzie zakopano część wyposażenia służbowego i osobistego zamordowanych policjantów, między innymi, menażki, talerze, pudełka na tytoń itp.

W 2000 roku uroczyście otwarto Cmentarz Wojenny w Miednoje, na którym upamiętniono, tych, o których według zamysłu szaleńców rządzących ZSRR, wszyscy mieli zapomnieć i nie wiedzieć.