20 października odbędzie się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

20 października odbędzie się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Przedstawiciele NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz ZZZ Służby Celnej podejmą decyzję co do dalszych wspólnych kroków związanych z przebiegiem akcji protestacyjnej.

Więcej szczegółów podamy jutro.