2 grudnia 2020′ Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy pełnienie obowiązków przez RPO, po upływie pięcioletniej kadencji.

2 grudnia 2020′ o godz.: 11.00, jak głosi wokanda, odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym o zbadanie zgodności art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich z art. 2 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzoną z niej zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również z zasadą sprawiedliwości oraz art. 209 ust. 1 Konstytucji RP, określającym okres kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Julia Przyłębska – przewodniczący, sędzia TK Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca, sędzia TK Justyn Piskorski, sędzia TK Rafał Wojciechowski, sędzia TK Wojciech Sych.

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm

To już drugie przesunięcie. Po raz pierwszy rozprawa dotycząca tego wniosku miała odbyć się 20 października br., jednak została wtedy odwołana ze względu na chorobę jednego z sędziów. Następny termin wyznaczony został na 19 listopada, zaś w poniedziałek na stronie TK podano nowy termin – 2 grudnia br., na godz. 11.

Kadencja obecnego RPO – Adama Bodnara – upłynęła 9 września, a ponieważ nie wybrano dotąd następcy, pełni on nadal swoje obowiązki. Zgodnie z Konstytucją do wyboru Rzecznika potrzebna jest zgoda Sejmu i Senatu na tego samego kandydata. W obecnym układzie politycznym w Senacie jest to raczej niemożliwe, więc sejmowa większość nie zgłasza swojego kandydata. W tej sytuacji Adam Bodnar może obowiązki RPO pełnić jeszcze długo, być może nawet do końca kadencji parlamentu.