18. rocznica tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi

W 18. rocznicę tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi w #Będzin mundurowi złożyli kwiaty i znicze pod obeliskiem „Poległym w Służbie Ojczyźnie”, wieniec od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka został złożony przez insp. Dominika Łączyka.