Międzynarodowy Dzień Strażaka

Dzisiaj swoje święto obchodzą Strażacy. Służba, z którą spotykamy się na pierwszej linii, służba z którą wspólnie ratujemy ludzkie życie, służba z którą rywalizujemy w sondażach poparcia społecznego.

Wszystkim strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych życzymy obyście powrotów z akcji mieli tyle co wyjazdów. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…

Szczególne życzenia kierujemy na ręce Krzysztofa Oleksaka, przewodniczącego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, z którym współpracujemy w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W imieniu wszystkich Policjantów:

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski