Życzenia świąteczne i noworoczne

Policjantkom, Policjantom, Pracowniczkom i Pracownikom Policji, Emerytom i Rencistom…

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2020′

życzy

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
woj. śląskiego