Znamy termin Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów

10 stycznia 2019 r. w Warszawie obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Oprócz zatwierdzenia decyzji Prezydium ZG, podjętych tuż po zakończeniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej i omówieniu dalszych działań w ramach porozumienia podpisanego z MSWiA, Zarząd Główny wyznaczył termin Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów.

W związku z tym, że jeszcze nie we wszystkich Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych odbyły się konferencje sprawozdawcze, Główna Komisja Rewizyjna wnioskowała, żeby przeprowadzono je w terminie do dnia 15 marca 2019 r. Dzięki temu Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

Propozycja Głównej Komisji Rewizyjnej została przez Zarząd Główny przyjęta.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów