Zgodnie z wnioskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów imienniki obciążą budżet Policji

W Biuletynie Informacji Publicznych MSWiA ukazał się „Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów” (Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA: 469).

Rozporządzenie uwzględnia wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Resort spraw wewnętrznych i administracji zalicza w projektowanym rozporządzeniu imienne identyfikatory do policyjnych norm umundurowania, ujednolica je i nakazuje ich zakup jednostkom policji. Rozporządzenie wyraźnie określa, że to nie policjanci z własnej kieszeni mają płacić za identyfikatory, z czym nie zgadzał się Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

Koszt tej wymiany oceniany jest na kwotę 3,5 mln zł. Wreszcie jasno określono, że to nie policjanci z własnej kieszeni mają płacić za identyfikatory, wymagane przez cześć przepisów i niektórych przełożonych. Teraz jednostki policji mają zapewnić każdemu funkcjonariuszowi trzy tabliczki – jedną metalową i dwie na taśmie z tkaniny. Przepisy dopuszczają noszenie tych identyfikatorów zamiast dotychczasowych policyjnych blach.

Imiennych identyfikatorów nie będą nosić na sobie funkcjonariusze działający w pododdziałach zwartych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 5 kwietnia 2019′.

Projekt rozporządzenia w załączniku: