Walczą o godność służby. Protest Policji! Nagranie wystąpienia Jarosława Zielińskiego

Policjanci „walczą” o podwyżkę, przywrócenia 30 dni płatnych za zwolnienia lekarskie i prawa do godnego życia. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński mówi o realiach protestu.

Od dzisiaj policjanci rozpoczęli akcję protestacyjną. „Przyczyną naszego sprzeciwu są względy ekonomiczne i wbrew insynuacjom, jest to protest całkowicie apolityczny” – podkreślił Andrzej Szary. „Protest nie jest wymierzony we władze ani w naszych przełożonych. Celem protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów” – dodał.

Jak tłumaczył, „chcąc wytrącić z dłoni oręż naszym przeciwnikom, podkreślamy i apelujemy do wszystkich biorących udział w naszej akcji, aby przebiegała ona w sposób zgodny z prawem. Dlatego od najbliższego wtorku, podejmując interwencję wobec sprawców wykroczeń, korzystajmy zgodnie z prawem z możliwości wynikających z art. 41 kodeksu wykroczeń i wobec ich sprawców stosujmy, w możliwie jak najszerszym zakresie środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, pamiętając, iż naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych Rodaków”.

Lista postulatów

1. Policjanci domagają się m.in. przywrócenia 30 dni płatnych za zwolnienia lekarskie, przywrócenia waloryzacji uposażeń, płatnych nadgodzin i zmiany systemu emerytalnego.
2. Chcą także w 2019 r. podwyżki o 650 zł, a w 2020 r. – 500 zł. Jak zaznaczył, „nie zgadzamy się na trwające od wielu lat, lekceważenie ich zaangażowania i poświęcenia służbie innym”.
3. „Domagamy się prawa do godnego życia i zapewnienia przyszłości dla naszych rodzin i najbliższych. Uważamy, że za naszą służbę, należą się nam godziwe warunki jej pełnienia i wynagrodzenia” – uzupełnił.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński mówi o realiach protestu.