Protest policyjnych związkowców widziany w terenie

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydował, że od dzisiaj (10 lipca) rozpoczyna się ogólnokrajowa akcja protestacyjna funkcjonariuszy tej służby. Akcja jest wynikiem fiaska dotychczasowych rozmów związkowców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. O przyczynach protestu oraz postulatach, jakie zostały wysunięte przez stronę związkową, mówi Arkadiusz Kobiela przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie:

Arkadiusz Kobiela

Arkadiusz Kobiela uspokaja, że na obecnym etapie protestu związek nie przewiduje żadnych drastycznych form działania:

Jeżeli postulaty policjantów nie zostaną spełnione protest może przybrać znacznie ostrzejszą formę:

Jak podkreślają związkowcy z NSZZ Policjantów, ich protest ma charakter całkowicie apolityczny. Liczą też na to, że do protestu dołączą funkcjonariusze niezrzeszeni w związku. Wiele wskazuje na to, że inne służby mundurowe (Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna i Służba Celno-Skarbowa) zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych również podejmą niebawem decyzję o akcjach protestacyjnych.

Nagranie do odsłuchania pod poniższym linkiem: