Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego

4 marca 2019′ w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego z udziałem kol. Rafała JANKOWSKIEGO, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie.
W posiedzeniu wzięli udział również członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz współpracujący z naszym zarządem mec.Jerzy FELIKS.
Przedstawiono członkom zarządu sprawozdanie finansowe za 2018 rok – w zakresie działalności statutowej jak i Funduszu Ochrony Prawnej. Nikt z obecnych na sali nie wniósł zastrzeżeń .Przyjęto stosowną uchwałę bilansową.
Kolejną uchwałą jaką przyjął nasz zarząd był podział wypracowanego zysku z działalności gospodarczej poprzez przekazanie kwoty 30 zł dla każdego członka związku w poszczególnych zarządach terenowych- celem wsparcia zamierzeń statutowych.
Dodatkowo na rok 2019′ przeznaczono kwotę ok. 60 tys. złotych na wsparcie organizacji imprez sportowych organizowanych przez Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów śląskiego garnizonu.
Posiedzenie zakończył wspólny obiad.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy