Posiedzenie Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

06.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
W posiedzeniu uczestniczyli: Michał Szczęśniak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, Jarosław Nowak – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”, Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu oraz Tomasz Walaszczyk – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.

Omówiono działania związane z akcją protestacyjną poszczególnych służb na terenie województwa. Śląska Federacja ZZSM w całości popiera harmonogram związany z prowadzeniem akcji protestacyjnej oraz postulaty Rady Federacji ZZSM.
Śląska Federacja ZZSM postanowiła walnie włączyć się w działania informacyjne w mediach woj. Śląskiego.

W dalszym etapie protestu Śląska Federacja ZZSM zamierza zorganizować spotkania z posłami, senatorami, władzami samorządowymi, wojewódzkimi oraz Sejmiku woj. śląskiego. Omówiono harmonogram działań na terenie woj. śląskiego oraz ewentualne formy protestu w przypadku braku porozumienia na szczeblu krajowym.

Ponadto omówiono współpracę w ramach Śląskiej Federacji ZZSM i wyznaczono cele do realizacji.

Podpisany Komunikat w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI