Podziękowanie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego składa na ręce wszystkich Policjantek, Policjantów członków NSZZ Policjantów oraz niezrzeszonych Funkcjonariuszy, Emerytów policyjnych, Pracowników Cywilnych Garnizonu Śląskiego PODZIĘKOWANIE za tak liczny udział w manifestacji Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w Warszawie.

Pismo ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego w załączniku