Milan Štěpánek podjął decyzję o powrocie do czynnej służby.

po 14 latach przewodniczenia związkowi zawodowemu Nezávislý Odborový svaz Policie České Republiky Milan Štěpánek podjął decyzję o powrocie do czynnej służby.
Podziękowania za współpracę i wsparcie złożyli Rafał Jankowski, Benedykt Nowak, Jacek Bryła.