Nadal obowiązuje Uchwała nr 113/VII/2018 ZG NSZZ Policjantów z 24 września 2018 r.

W podjętej jednogłośnie przez wszystkie Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów reprezentowane na posiedzeniu Zarządu Głównego uchwale stwierdzamy, że propozycje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 września 2018 r. są niewystarczające i nie mogą być podstawą do zawieszenia Ogólnokrajowej Akcji Protestacyjnej.

Uchwała – Patrz Załącznik