Jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w dniu 28 grudnia 2018′ do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jest to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok z wniosku Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Projekt ustawy w załączniku.