Fabryka Formy czeka!

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego zawarł umowę z siecią klubów fitness „Fabryka Formy”.

Szczegóły w ulotce zamieszczonej w załączniku

Cena karnetu:

– 65 zł płatność przy poleceniu zapłaty (należy podać nr rachunku bankowego lub karty płatniczej; płatność pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca lub 10-tego dnia miesiąca)
– 85 zł płatność na recepcji w klubie kartą lub gotówką.
Karnet przysługuje też członkowi rodziny policjanta należącego do związku zawodowego.

Karnet jest możliwy do nabycia za okazaniem legitymacji służbowej, a w przypadku zakupu karnetu przez członka rodziny – zjawieniu się na recepcji klubu obu osób.

Karnety są w wersji OPEN, upoważniają do korzystania z całej siłowni, zajęć grupowych i sauny w godzinach otwarcia klubu.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, który przypada zawsze na kolejny pełny okres rozliczeniowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). Przysługuje możliwość zamrożenia karnetu na okres 1 miesiąca (wtedy nie korzysta się z usług klubu i opłata nie jest pobierana – okres zamrożenia przypada zawsze od 1 do ostatniego dnia miesiąca).

Na ten moment karnet zakupiony w Fabryce Formy upoważnia do korzystania ze wszystkich Śląskich klubów Fabryka Formy, a karnet zakupiony w Fitness Academy upoważnia do korzystania z Śląskich klubów Fitness Academy. Po nastąpieniu zmian w tym obszarze przekażemy taką informację.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie poszczególnych klubów.