Fabryka Formy czeka!

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego zawarł umowę z siecią klubów fitness „Fabryka Formy”.

Szczegóły w ulotce zamieszczonej w załączniku