ilustracja

W ustawie o Policji nie ma przepisu, który by pozwalał na wnoszenie odwołania od kary dyscyplinarnej drogą elektroniczną.

31 marca 2020 więcej
ilustracja

Sejm uchwalił budżet! Został spełniony podstawowy warunek wypłaty podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia

28 marca 2020 więcej
ilustracja

Media o nowych uprawnieniach służb mundurowych.

27 marca 2020 więcej
ilustracja

Koronawirus: wszystko co musimy wiedzieć.

23 marca 2020 więcej
ilustracja

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

22 marca 2020 więcej
ilustracja

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

21 marca 2020 więcej