ilustracja

Organ Policji nie może już twierdzić, że nie ma podstawy do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

17 czerwca 2019 więcej
ilustracja

Komisja ds. Petycji uchwaliła treść dezyderatu do MSWiA – w sprawie wprowadzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej

13 czerwca 2019 więcej
ilustracja

Będzie dezyderat do MSWiA w sprawie petycji za szkodę poniesioną w mieniu osobistym podczas pełnienia służby.

13 czerwca 2019 więcej
ilustracja

BIP MSWiA: ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

7 czerwca 2019 więcej
ilustracja

WSA: Zasada „domniemania niewinności” wobec policjanta nie działa

7 czerwca 2019 więcej
ilustracja

Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

6 czerwca 2019 więcej