ilustracja

Zmiany w Zarządzie Zasobami Mieszkaniowymi MSWiA

20 kwietnia 2017 więcej
ilustracja

Zwalnianie policjanta – przełożony nie musi czekać trzech miesięcy

12 kwietnia 2017 więcej
ilustracja

Mianowania na stanowiska służbowe i zwolnienia to decyzje uznaniowe

12 kwietnia 2017 więcej
ilustracja

Policjantowi nie można obniżyć wynagrodzenia z tytułu orzeczenia Komisji Lekarskiej!

7 kwietnia 2017 więcej
ilustracja

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy: policjant mógł być domownikiem

6 kwietnia 2017 więcej
ilustracja

Opinia prawna w sprawie wniosku o mieszkanie.

23 marca 2017 więcej